Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:14:44

Congestion revenues - intäkter från överbelastning 2012

Congestion revenues according to Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parlament and of the Council of 13 july 2009 on condition for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003.

Varje år samlar Ei in uppgifter om föregående års intäkter från överbelastning från Svenska kraftnät och Baltic Cable AB. Hur intäkterna får användas regleras av elmarknadsförordningen och Ei gör varje år en bedömning av om flaskhalsintäkterna använts på rätt sätt. Av nedanstående rapport framgår både de insamlade flaskhalsintäkterna och Ei:s bedömning.