Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:52:37

Överföringsbegränsningar - Konsultrapport Sweco

För att få en samlad bild och större kunskap om hur överföringsbegränsningar i det svenska elnätet påverkar och hanteras av elnätsföretagen, har Energimarknadsinspektionen (Ei) låtit konsultföretaget Sweco titta närmare på frågan.