Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:18:08

Uppskattning av flexibilitet som kan möjliggöras inom elsystemet - konsultrapport av DNV

Energimarknadsinspektionen (Ei) har anlitat konsultföretaget DNV att uppskatta hur mycket flexibilitet som kan realiseras fram till vintrarna 2023/24, 2025/26 och 2030/31 utifrån olika förutsättningar. Målet med uppskattningen är att den ska bidra till en analys av omfattningen/behovet av ytterligare åtgärder för ökad flexibilitet i elsystemet. Flexibilitet i uppdraget omfattar efterfrågeflexibilitet, energilagring samt styrning av småskalig elproduktion. Rapporten är framtagen som ett internt referensmaterial.