Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:14:05

Styr- och informationstjänster för konsumenter på elmarknaden - konsultrapport av AFRY

Energimarknadsinspektionen (Ei) har ett övergripande ansvar att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Eftersom information till hushållskonsumenter om incitament för, och möjligheter till efterfrågeflexibilitet är bristande, ska Ei utreda hur uppgifter om erbjudanden om styr- och informationstjänster ska kunna inhämtas och tillgängliggöras på Ei:s jämförelsesajt Elpriskollen Länk till annan webbplats.. Ei har erbjudit elhandelsföretagen att på frivillig basis även rapportera in uppgifter om styr- och informationstjänster men möjligheten har endast nyttjats av ett fåtal elhandelsföretag. Ei ser ett eventuellt behov av revidering av ellagen som reglerar rapporteringskravet. För att kunna bedöma vilka uppgifter som ska rapporteras till Ei och för att möjliggöra kategorisering och redovisning av tjänsterna på Elpriskollen, behöver vi veta vilka uppgifter om tjänsterna som är relevanta att inhämta från vilka aktörer. Därför har AFRY Management Consulting AB fått i uppdrag att ta fram underlag som beskriver marknadsutbudet av styr- och informationstjänster, vilket omfattar typ av tjänst, aktörer och villkor, samt alternativa sätt att kategorisera och redovisa styr- och informationstjänster på Elpriskollen.