Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:11:35

Kärnkraftsföretagens årlig rapport - Uppförandekod Forsmark Kraftgrupp AB 2023

Årlig rapport 2023 kärnkraftsföretagen (Code of Conduct) - Forsmark Kraftgrupp AB