Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:16:00

Föreskrift EIFS 2024:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers information till elanvändare. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2023-102928 Länk till annan webbplats. som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium.