Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:08:50

Föreskrift EIFS 2023:6

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad
som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad
som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid
fastställande av intäktsram EIFS 2023:6. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2021-100220 Länk till annan webbplats. som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium.