Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:42:52

Föreskrift EIFS 2023:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om
beräkning av intäktsram för elnätsföretag EIFS 2023:5. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2023-103654 Länk till annan webbplats. som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium.