Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:40:11

Föreskrift EIFS 2012:4

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet EIFS 2012:4