Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-08 14:37:28

Thomas Westergaard

Analytiker/ingenjör

016-16 27 87

registrator@ei.se