Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Thomas Westergaard

2022-09-28 06:05:23

Thomas Westergaard

Analytiker/ingenjör

016-16 27 87

registrator@ei.se