Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-22 15:29:57

Göran Morén

Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

registrator@ei.se