Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-27 14:59:30

Göran Morén

Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

registrator@ei.se