Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:09:24

Caroline Törnqvist

Avdelningschef Grossistmarknader

016-16 27 70

registrator@ei.se