Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:53:12

Nya regler för isolerade naturgasnät - Ei R2013:01

Naturgaslagen som trädde ikraft 2006 har därför utformats för att reglera just det gassystemet. Genom att Stockholm Gas sedan 2011 också distribuerar naturgas i sitt ledningsnät har frågan uppkommit om hur naturgaslagen ska tillämpas på andra naturgassystem.