Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Nya regler för isolerade naturgasnät - Ei R2013:01

Naturgaslagen som trädde ikraft 2006 har därför utformats för att reglera just det gassystemet. Genom att Stockholm Gas sedan 2011 också distribuerar naturgas i sitt ledningsnät har frågan uppkommit om hur naturgaslagen ska tillämpas på andra naturgassystem.