Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Uppvärmning i Sverige Ei - R2012:09

Rapporten beskriver och analyserar utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ med avseende på priser, konkurrens och miljö samt behovet av en prisreglering. Rapporten har tagits fram gemensamt av Ei och Energimyndigheten på uppdrag från regeringen.