Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:26:57

Uppvärmning i Sverige Ei - R2012:09

Rapporten beskriver och analyserar utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ med avseende på priser, konkurrens och miljö samt behovet av en prisreglering. Rapporten har tagits fram gemensamt av Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten.