Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:25:47

Smarta mätare i det svenska naturgassystemet - Ei R2012:01

Att ställa om energisystemen till minskad miljöbelastning förutsätter inte bara en förändrad energitillförsel och en ökad andel förnybar energi utan också ett förändrat energiuttag. På elmarknaden förväntas en bredare användning av smarta mätare att underlätta för elanvändare att vara mer aktiva på elmarknaden och i högre utsträckning än idag flytta förbrukningen till tidpunkter då systemets förutsättningar är mer gynnsamma. Också på gasmarknaden har begrepp som smart mätning och smarta mätare förts upp på agendan. Detta bland annat genom att de europeiska tillsynsmyndigheterna har tagit fram ett gemensamt förslag till vad som bör inkluderas i begreppet smart mätning. Förslaget vittnar om att det finns stora visioner och möjligheter att utveckla också gasmarknaden att bli smartare. I den här rapporten redovisar Energimarknadsinspektionen (Ei) hur Sverige kan ta ett första steg mot en förbättrad mätning av gasförbrukningen och därmed en smartare gasmarknad.