Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:10:16

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten - Ei R2013:04

Idag finns inga regler för hur en värmeproducent kan få tillträde till ett fjärrvärmenät. Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår därför att ett fjärrvärmeföretag inte ska kunna neka tillträde till näten om det inte finns särskilda skäl. Värmeproducenten ska enligt föreslaget ta hela kostnaden för att ansluta sin anläggning till fjärrvärmenätet.