Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:20:57

Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme - Ei R2013:07

I rapporten beskriver Energimarknadsinspektionen (Ei) olika alternativ till prisförändringsprövning. Det slutliga förslaget är att företagens prisökningar begränsas utifrån vad som är en rimlig kostnadsutveckling. Ei föreslår en prisändringsprövning med hjälp av ett index som ska baseras på den sammanlagda kostnadsutvecklingen i branschen.