Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-25 14:45:57

Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el - Ei R2012:12

I rapporten redovisar Ei förslag till hur regelverket bör ändras för att skapa energitjänster som underlättar för kunderna att påverka sin elräkning.