Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el - Ei R2012:12

I rapporten redovisar Ei förslag till hur regelverket bör ändras för att skapa energitjänster som underlättar för kunderna att påverka sin elräkning.