Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:05:29

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer - Ei PM2012:04

Som energikund är det inte alltid lätt att veta vem man ska vända sig till när man har frågor. Det finns många aktörer på marknaden och alla har de olika roller och ansvar. I detta PM kan du bland annat läsa om de olika typer av företag som finns på energimarknaden samt få en bild av vad exempelvis Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden kan hjälpa dig med.