Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad - Ei R2013:09

Innehåll