Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:30:03

Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad - Ei R2013:09

I rapporten lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslag om att elhandlarna blir kundens huvudsakliga kontaktpunkt vid byte, flytt och fakturering. Vi bedömer också att en elhandlarcentrisk modell ger förutsättningar för en kundvänlig och konkurrenskraftig elmarknad.