Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på marknaden - Ei R2012:06

Ei har i denna rapport kartlagt de första fem månaderna efter att Sverige delades in i fyra elområden den 1 november. Målet har varit att skapa en helhetsbild där alla aktörers konsekvenser blir belysta. Därutöver har en genomgång gjorts av olika förslag som har potential till att förbättra marknaden.