Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Uppladdning för framtidens fordon - Undantag från koncession för laddinfrastruktur - Ei R2010:20

Energimarknadsinspektionen föreslår att reglerna ska ändras så att även andra än elnätsföretag får bygga nät av laddstolpar för elbilar.