Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:40:20

Uppladdning för framtidens fordon - Undantag från koncession för laddinfrastruktur - Ei R2010:20

En viktig del i omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem är att fasa ut användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att utreda om ett undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen ska införas för laddinfrastruktur för elbilar. I den här rapporten kan du ta del av vårt förslag att reglerna ska ändras så att även andra än elnätsföretag får bygga nät av laddstolpar för elbilar.