Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-21 23:56:46

Övervakning och transparens på elmarknaden - Ei R2010:21

Elmarknaden är en väl fungerande och utvecklad marknad. Dock är förtroendet för marknaden lägre än vad som är önskvärt. För att öka förtroendet finns inga snabba och enkla lösningar. Det kanske finns behov gällande myndigheternas övervakning av elmarknaden och ökad transparens. Gemensamma branschetiska regler för de samägda kärnkraftverken, oberoende observatörer i kärnkraftsbolagens styrelser och en ökad insyn i elbörsen. Det är några av de åtgärder för att öka insynen och övervakningen av elmarknaden.