Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ursprungsmärkning av el - Ei R2011:10

En elhandlare som säljer specifika elavtal, till exempel vind- eller vattenkraftsavtal, ska kunna redovisa varifrån elen kommer genom så kallade ursprungsgarantier.