Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:16:12

Ursprungsmärkning av el - Ei R2011:10

Kravet på ursprungsmärkning grundar sig i elmarknadsdirektivet. En elhandlare som säljer specifika elavtal, till exempel vind- eller vattenkraftsavtal, ska kunna redovisa varifrån elen kommer genom så kallade ursprungsgarantier. När kunden får möjlighet att se hur elen producerats och dess inverkan på miljön har kunden möjlighet att göra aktiva val på fler grunder än bara pris.