Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-08 14:25:19

Marknadsöppning av Baltic Cable och SwePol Link - Ei R2010:10

Baltic Cable och SwePol Link är sammanlänkningar mellan det svenska och de tyska respektive polska elsystemen. Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att analyserat de villkor som gäller för att få använda Baltic Cable och SwePol Link. Bakgrunden är att Europeiska kommissionen i juni 2009 kritiserade Sverige för att principerna för kapacitetstilldelning på de båda likströmsförbindelserna inte är tillräckligt marknadsbaserade.