Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Marknadsöppning av Baltic Cable och SwePol Link - Ei R2010:10

På regeringens uppdrag har Ei analyserat de villkor som gäller för att få använda Baltic Cable och SwePol Link. Bakgrunden är att Europeiska kommissionen i juni 2009 kritiserade Sverige för att principerna för kapacitetstilldelning på de båda likströmsförbindelserna inte är tillräckligt marknadsbaserade.