Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Ei R2010:18

Utveckling av smarta elnät är nödvändig för att möta omställningen av energisystemet och undvika stora kostnader i framtiden.