Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:41:11

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Ei R2010:18

I syfte att uppnå klimatpolitiska mål för energiområdet krävs en genomgripande omställning av energisystemet både vad gäller produktion och förbrukning. För att möta denna omställning på ett effektivt sätt behöver förändringar också genomföras i elnätens olika delar med användning och vidareutveckling av ny teknologi. Denna förnyelse av elnätet brukar beskrivas under benämningen smarta elnät eller intelligenta elnät. För att hjälpa kunderna att aktivt bidra till denna utveckling och även få ta del av de nyttor som skapas är smarta elmätare en viktig komponent. I den här rapporten utreds ifall det finns några väsentliga hinder och om ytterligare åtgärder kan behövas för att stödja den framtida utvecklingen av elnäten.