Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 17:56:03

Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme - Ei R2010:02

På den svenska fjärrvärmemarknaden finns ingen reglering om fakturering efter faktisk förbrukning. Det finns inte heller något lagkrav om hur ofta fjärrvärmeföretagen ska läsa av kundernas förbrukning. Månadsvis avläsning och fakturering efter faktisk förbrukning tror vi kommer att ge fjärrvärmekunderna förbättrad information om sin fjärrvärmeförbrukning. Det kan skapa incitament till förändrad energiförbrukning. Detta är positivt eftersom de energibesparingsåtgärder som finns hos slutkunderna bygger på information och förståelse för förbrukning och fakturering. I den här rapporten föreslår Energimarknadsinspektionen (Ei) krav på månadsvis avläsning avläsning av fjärrvärmekundernas mätare och fakturera kunderna utifrån faktisk förbrukning istället för uppskattad förbrukning.