Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme - Ei R2010:02

Inför krav på månadsvis avläsning av fjärrvärmekundernas mätare och fakturera kunderna utifrån faktisk förbrukning istället för uppskattad förbrukning.