Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten - Ei R2009:10

El- och naturgaslagen måste ändras för att Sverige ska kunna leva upp till kraven i det förnybarhetsdirektiv som EU antog 2009.