Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 22:55:23

Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten - Ei R2009:10

El- och naturgaslagen måste ändras för att Sverige ska kunna leva upp till kraven i det förnybarhetsdirektiv som EU antog 2009.