Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:19:33

Förhandsreglering av elnätsavgifter - principiella val i viktiga frågor - Ei R2009:09

I rapporten Förhandsreglering av elnätsavgifter - principiella val i viktiga frågor föreslår Ei kompletteringar av regelverket och grundläggande principer som bör användas för att räkna fram hur stora intäkter elnätsföretagen får ha.