Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-06 20:59:30

Mätning av mindre anläggningar - förslag till undantag från kravet på mätning - Ei R2009:13

Parkeringsmätare, enstaka gatlampor och andra befintliga mindre anläggningar bör undantas från ellagens krav på mätning av överförd el.