Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Mätning av mindre anläggningar - förslag till undantag från kravet på mätning - Ei R2009:13

Parkeringsmätare, enstaka gatlampor och andra befintliga mindre anläggningar bör undantas från ellagens krav på mätning av överförd el.