Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-18 16:00:57

Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad - Ei R2009:12

Potentialen för biogasproduktion i Sverige överstiger vida Sveriges nuvarande förbrukning av såväl naturgas som biogas.