Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:50:25

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet Är nuvarande reglering tillräcklig för att hantera riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering? - Ei R2009:11

En oberoende prövning av fjärrvärmepriserna är det enda sättet att komma tillrätta med risken för att fjärrvärmekunder får betala oskäligt höga priser.