Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Energimarknadsinspektionens regelförenklingsarbete - Ei R2009:15

Ei:s arbete med att förenkla regelverket och den administrativa bördan för landets energiföretag. Det har bland annat skett genom att inspektionen beslutat att inte använda den så kallade nätnyttomodellen när skäligheten i elnätsföretagens avgifter ska bedömas