Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:02:40

Ei:s granskning fortsätter: Hur informerar elnätsföretag sina kunder om att byte av elhandelsföretag har genomförts?

När en elkund byter elhandelsföretag eller flyttar in i en ny bostad och därför väljer ett elhandelsföretag, ska kunden få ett meddelande av sitt elnätsföretag om att bytet/valet har genomförts. Energimarknadsinspektionen (Ei) fortsätter nu sin granskning för att se att elnätsföretagen informerar sina kunder på rätt sätt.

Ei påbörjade 2021 en granskning av hur elnätsföretagen informerar sina kunder i samband med att kunden byter elhandelsföretag eller väljer en elhandlare vid exempelvis inflyttning.

Hittills har ett 50-tal elnätsföretag granskats och nu fortsätter tillsynen. Denna gång kommer fokus att ligga på större elnätsföretag.

– Det här är en viktig fråga för en fungerande elmarknad, därför är målet att granska samtliga elnätsföretag. Ett femtiotal företag har redan granskats och nu går vi vidare med ytterligare företag, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Viktigt för en fungerande marknad

Att elnätsföretaget meddelar kunden utan dröjsmål när de får information om ett leverantörsbyte eller val av elhandelsföretag vid till exempel inflytt är viktigt. Inte minst för att säkerställa att ett val av elhandelsföretag inte sker utan kundens kännedom eller vilja. Ett snabbt meddelande från elnätsföretaget till kunden kan också bidra till att minska problemet med oschyssta affärsmetoder på elmarknaden.

– Det finns exempel på när en kund blir uppringd av ett elhandelsföretag och tackar ja till mer information. Detta ja till mer information har sedan använts som en accept för ett byte av elhandelsföretag. Ibland får inte kunden kännedom om att ett byte av elhandelsföretag har skett förrän den första fakturan kommer och då har ångerrätten redan löpt ut. Hade kunden, utan dröjsmål, fått ett meddelande om bytet från sitt elnätsföretag hade kunden kunnat utnyttja sin ångerrätt, säger Lena Jaakonantti.

Vägledning ska förtydliga och förenkla

Vid tidigare tillsyn har det visat sig att det finns en hel del brister, men det har även funnits en stor vilja bland elnätsföretagen att åtgärda bristerna.

Flera av bristerna har berott på att elnätsföretagen tyckt att det har varit svårt att veta vad som gäller. För att förtydliga och förenkla för elnätsföretagen tog Ei i november 2021 därför fram en vägledning om hur informationen till kund ska se ut.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter