Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:30:32

Ei uppmanar elnätsföretag att se över sin kundinformation – publicerar vägledning

Sedan i våras har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur elnätsföretagen lämnar information till sina kunder vid leverantörsbyte och vid val av elleverantör vid inflyttning. Nu drar Ei ner på takten i tillsynen, men publicerar samtidigt en vägledning som ska göra det lättare för elnätsföretagen att göra rätt.

— Vår tanke var att granska berörda elnätsföretag under 2021, men eftersom vi ser att alltför många företag har bristande rutiner på det här området hinner vi inte fullfölja granskningen i år utan kommer istället att dela upp den på flera år, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Tillsynen som påbörjades i våras innebär att Ei granskar om elnätsföretagen lämnar den information till kunden som de ska göra enligt Ei:s mätföreskrifter 11 kap. 18 § första stycket EIFS 2016:2 Pdf, 369.3 kB..

— Generellt ser vi att det finns en hel del brister i det underlag som elnätsföretagen har skickat in till Ei. Bristerna handlar om att många företag inte informerar kunderna på rätt sätt eller i rätt tid vid val av elleverantör i samband med en inflytt eller vid ett leverantörsbyte, säger Lena Jaakonantti. För att få fler att göra rätt har vi därför tagit fram en vägledning till elnätsföretagen.

Det här granskar Ei

När elnätsföretaget får information från en elleverantör om att en kund flyttar in i en bostad ska elnätsföretaget utan dröjsmål skicka ett särskilt meddelande till kunden om detta.

Om en kund byter elleverantör ska elnätsföretaget utan dröjsmål skicka ut en annan typ av meddelande till kunden.

Att kunden får rätt meddelande är bland annat viktigt för att säkerställa att det inte sker ett val eller byte av elleverantör mot kundens vilja eller vetskap.

Ei granskar även att informationen skickas i rätt tid (utan dröjsmål). Ei har tidigare fastslagit i ett beslut att utan dröjsmål innebär att kunden i princip ska underrättas direkt eller åtminstone inom en kalendervecka från det att elnätsföretaget mottagit en fullständig anmälan från en elleverantör.

Vad händer nu?

Ei har förelagt och kommer att förelägga ytterligare ett antal företag som redan hunnit granskas. Övriga ärenden kommer i nuläget att skrivas av utan granskning. Ny granskning av dessa företag kommer istället planeras in och spridas ut under de kommande åren.

— Vi uppmanar nu elnätsföretagen att gå igenom den vägledning som finns och kontrollera att de skickar rätt meddelande till kund, med rätt innehåll och att meddelandet skickas utan dröjsmål. På så vis kan elnätsföretag åtgärda eventuella brister innan Ei startar nästa omgång tillsyn, säger Lena Jaakonantti.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter