Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:02:25

Föreskrift EIFS 2022:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet EIFS:2022:1. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2019-100497 som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium. Länk till annan webbplats.