Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:10:05

Föreskrift EIFS 2024:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare EIFS 2024:3. (EIFS 2024:3 börjar gälla från och med 1 juli 2024. EIFS 2019:7 Pdf, 89 kB. är giltig fram till dess).