Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:21:12

Föreskrift EIFS 2023:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om elleverantörers skyldighet att
lämna uppgifter om priser och leveransvillkor som
tillämpas mot elanvändare EIFS 2023:2 Konsekvensutredningen med ärendenummer 2022-101686 Länk till annan webbplats. hittar du i vårt e-diarium.