Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:29:03

Föreskrift EIFS 2022:5

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2022:5 om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2021-100511 som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium Länk till annan webbplats..