Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:37:23

Föreskrift EIFS 2023:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2023:1. Konsekvensutredningen med ärendenummer 2022-100432 Länk till annan webbplats. som tillhör föreskriften hittar du i vårt e-diarium.