Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet - Ei R 2016:15

På en framtida elmarknad med en högre andel förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft ökar också utmaningarna för vårt elsystem. Hushållskunder med eluppvärmning och industrier kan bidra till att lösa några av utmaningarna när de kan vara flexibla i sin elanvändning. Rapporten redovisar Ei:s förslag till åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet. Det finns också en sammanfattande broschyr som du kan ta del av här