Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 13:44:49

24 projekt har valts ut till arbetet med att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar sedan flera år tillbaka med att utveckla och effektivisera tillståndsprocessen för att bidra till en snabbare utbyggnad av det svenska elnätet. I regeringsuppdraget som vi fick inför 2024 ska utvecklingsarbetet ske inom ramen för faktiska nätutvecklingsprojekt och nu har Ei, tillsammans med Lantmäteriet och berörda länsstyrelser, valt ut 24 projekt som ska ingå.

I uppdraget skriver regeringen att myndigheterna gemensamt ska prioritera projekt som kan förbättra överföringen i nord-sydlig riktning, mellan elområden och till tillväxtområden samt projekt till slutkund vilka bedöms medföra stor samhällsnytta och/eller klimatnytta.

— De utvalda projekten uppfyller uppdragets kriterier och de kriterier som Ei tillsammans med de andra myndigheterna har satt upp. Det är glädjande att vi fick in så många förslag från elnätsföretagen och att vi nu kan jobba med en variation av projekt exempelvis vad gäller geografisk plats och vilka parallella processer som kommer att startas upp eller redan pågår, säger Ei:s projektledare Jenny Johnson.

Följande nätutvecklingsprojekt har Ei i samråd med Lantmäteriet och berörda länsstyrelser valt ut:

 1. Svenska kraftnät: Västeråspaketet del 1
  Län: Västmanland och Uppsala
 2. Svenska kraftnät: Uppsalapaketet
  Län: Västmanland och Uppsala
 3. Svenska kraftnät: Porjusberget–Naalojärvi
  Län: Norrbotten
 4. Svenska kraftnät: Betåsen–Nässe
  Län: Västernorrland
 5. Svenska kraftnät: Överby–Beckomberga
  Län: Stockholm
 6. Ellevio AB: Mariestad i Skaraborg
  Län: Västra Götaland
 7. Vattenfall Eldistribution AB: Naalojärvi
  Län: Norrbotten
 8. E.ON Energidistribution AB: Ombyggnad av 130 kV Hoting–Edensforsen
  Län: Jämtland och Västernorrland
 9. PiteEnergi Elnät AB: Sjulnäs till Hortlax
  Län: Norrbotten
 10. Svenska kraftnät: Letsi–Svartbyn och Svartbyn–Hällmyran
  Län: Norrbotten
 11. Gotlands Elnät AB: Stenkumla–Slite
  Län: Gotland
 12. Svenska kraftnät: Hallsberg–Stenkullen
  Län: Örebro och Västra Götaland
 13. Vattenfall Eldistribution AB: Ny dubbel 130 kV luftledning i området norr om Göteborg
  Län: Västra Götaland
 14. Svenska kraftnät: Skogssäter–Ingelkärr
  Län: Västra Götaland
 15. Svenska kraftnät: Gotland
  Län: Gotland
 16. Svenska kraftnät: Kustpaketet inom NordSyd
  Län: Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Uppsala
 17. E.ON Energidistribution AB: Åhus västra–Torsebro
  Län: Skåne
 18. E.ON Energidistribution AB: Nässjö–Eksjö–Mariannelund
  Län: Jönköping
 19. E.ON Energidistribution AB: Öresundsverket–Frihamnen–Sjölunda
  Län: Skåne
 20. E.ON Energidistribution AB: Hässleholms tätort
  Län: Skåne
 21. E.ON Energidistribution AB: Knäred–Timsfors–Traryd
  Län: Halland och Kronoberg
 22. Svenska kraftnät: Inlandspaketet
  Län: Västernorrland, Jämtland och Gävleborg
 23. Svenska kraftnät: Karlstadsbenet
  Län: Värmland, Dalarna, Västernorrland, Gävleborg och Jämtland
 24. Ellevio AB: Ölme i Värmland
  Län: Värmland

Observera att listan kan komma att ändras. Den senaste informationen hittar du på projektsidan under rubriken "Mer om projektet".

Vad händer nu

Ei kommer nu tillsammans med Lantmäteriet, berörda länsstyrelser och elnätsföretag att starta upp arbetet med de utvalda projekten. I samtliga projekt kommer vi att arbeta med en gemensam metod för att på ett effektivt sätt identifiera förbättringsmöjligheter och effektivitetshöjande åtgärder.

Under 2024 kommer vi också fortsätta att implementera åtgärdsförslagen som vi identifierade i ett tidigare regeringsuppdrag, och fortsätta att utveckla dialogen och kunskapen om varandras behov och roller i nätutvecklingsprocessen.

— Vi har ett gott samarbete med de andra myndigheterna och elnätsföretagen att bygga vidare på, och det är ett mycket angeläget och viktigt arbete vi gör tillsammans. Jag vill också passa på att nämna att nomineringen av nya nätutvecklingsprojekt är stängd men kan komma att öppnas om det finns behov, säger Jenny Johnson.

Vill du veta mer

På Ei:s webbplats finns en projektsida för Kortare ledtider för elnätsutbyggnad. Här, under rubriken "Mer om projektet", hittar du den senaste listan över vilka nätutvecklingsprojekt som ingår i uppdraget. Lägg gärna in dig som prenumerant på nyheterna från projektsidan om du vill följa arbetet.

Tidigare nyhet om att nominera nätutvecklingsprojekt där du också hittar kriterierna som projekten ska uppfylla.

Här kan du läsa om Ei:s positiva resultat i arbetet med att minska handläggningstiderna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter