Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 23:31:35

Kortare handläggningstider och rekordmånga beslut – Ei:s satsningar visar positiva resultat

Energimarknadsinspektionen (Ei) har både minskat tiden det tar att handlägga tillstånd för elledningar och slagit rekord i antalet beslut. Ny statistik visar att den genomsnittliga tiden för att besluta i ett ärende har minskat från cirka 16 månader till knappt 12 månader. Hur har Ei lyckats med detta resultat?

Under 2023 minskade handläggningstiden för elledningsansökningar med ungefär fyra månader, men det var inte på grund av färre antal ansökningar. Förra året beslutade Ei i totalt 220 ärenden, varav 113 var nyansökningar och 107 förlängningsärenden.

− Resultatet av kortare handläggningstider bygger på ett intensivt arbete från våra medarbetare för att hantera den ökande volymen av elledningsansökningar på ett effektivt sätt. Tillsammans fortsätter vi rusta för det ökande behovet av elnät och den pågående energiomställningen, säger avdelningschef Daniel Norstedt.

Genomsnittlig handläggningstid visar att under 2023 tog det 15,8 månader i maj, 15,6 månader i juni, 15,3 månader i juli, 15,4 månader i augusti, 14,7 månader i september, 14,6 månader i oktober, 13 månader i november, 13,5 månader i december och den 1 januari 2024 kom den ned till 11,8 månader.

Diagram 1: Genomsnittlig handläggningstid från maj 2023 till januari 2024

Fler handläggare, tidig dialog och effektivare processer

Med hjälp av omorganisering, fler kollegor och effektivare processer har Ei tagit rekordmånga beslut på kortare tid. Och nu avgör vi fler ärenden än vad som kommer in. Ei har också haft en stor andel förlängningsärenden, en balans som aktivt arbetats bort sedan 2021. Balansen är nästintill borta idag, vilket gör att fler medarbetare kan arbeta med nyansökningar.

Grafen visar att antalet beslut för nyansökan och ändring var för 2019 83 stycken, 2020 44 stycken, 2021 62 stycken, 2022 72 stycken, 2023 113 stycken. Jämförelsevis med beslut om förlängning som var 2019 30 stycken, 2020 39 stycken, 2021 33 stycken, 2022 74 stycken och 2023 107 stycken. Inkommande ärenden, både nyansökan och ändring har 2019 legat på cirka 50 ärenden, 2020 44, 2021 strax under 100, 2022 cirka 75 och slutligen 2023 nästan 80 ärenden.

Diagram 2: Inkomna ärenden och beslut, år 2019–2023]

− Vi har genomgått en intensiv period där vi bland annat har välkomnat många nya kollegor. Samtidigt har vi utvecklat vårt arbetssätt avsevärt. Vi har infört nya rutiner och effektiviserat processer, prioriterat muntlig dialog med elnätsföretagen i ett tidigare skede och förbättrat vår skriftliga kommunikation, berättar Daniel Norstedt.

Förra året genomförde avdelningen en omorganisering. Med fem handläggningsenheter stöttar kollegorna varandra med specialkompetens inom bland annat miljö, juridik och teknik. Det har lett till ett ökat samarbete i olika team.

− Vi är bättre rustade att möta skiftningar i inflödet av ärenden av olika kategorier i olika delar av landet. Just nu är det mycket ansökningar om koncession i norra Sverige och även många ärenden om icke koncessionspliktiga elnät, säger Daniel Norstedt.

Kraftig ökning av IKN-ärenden

Ei ser en ökning av ansökningar om bindande besked för icke koncessionspliktiga nät, så kallade IKN-ärenden. Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd. IKN-ärenden har fördubblats de senaste åren och omfattar både småskaliga och storskaliga anläggningar. Och den här typen av ärenden förväntas öka framöver.

− Den kraftiga ökningen av IKN-ärenden var överraskande. Men vi har tillsatt mer resurser och förändrat vårt arbetssätt, vilket ledde till att vi under 2023 fattade 163 procent fler IKN-beslut än under 2022. Den stora ökningen av antalet bindande besked under förra året är bevis på att vi är på rätt väg och vi fortsätter med våra förbättringsåtgärder, säger Daniel Norstedt.

Satsningarna för att hantera den stora strömmen av IKN-ärenden har handlat om effektivare arbetssätt, fler resurser och tydligare webbinformation. På ei.se finns vägledning om vilka regler som gäller, information om när det är lämpligt att komma in med ett ärende till Ei och sammanställningar av vanliga frågor och svar.

Undantag från kravet på nätkoncession (IKN) Länk till annan webbplats.

Statistik och uppföljning leder till förbättring

En bättre uppföljning av ärenden har också bidragit till de goda resultaten. Med hjälp av samlad statistik kan Ei få en helhetsbild av handläggningstiden och på så sätt upptäcka både goda exempel och eventuella flaskhalsar. Statistiken hjälper också i dialog med nätföretagen, exempelvis genom att visa på hur e-tjänsten Dinkel erbjuder en snabbare ansökningsprocess.

Dinkel är Ei:s e-tjänst för koncessionsansökan. I e-tjänsten framgår det tydligt vad en ansökan ska innehålla. Färre kompletteringar i efterhand leder till snabbare handläggningstider.

− Dinkel är en viktig satsning från vår sida och har bidragit till att vi kan korta vissa handläggningstider. E-tjänsten gör det enklare för företagen att säkerställa att ansökan är fullständig, att inget saknas, och i företagsportalen kan de följa sina ärenden hos oss, säger Daniel Norstedt.

E-tjänst för ansökan om nätkoncession för linje (ei.se) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter