Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:30:20

Acers överklagandenämnd fattar beslut om risksäkringsprodukter mellan Finland och Sverige

I november 2022 överklagade den finska stamnätsoperatören Fingrid EU-myndigheten Acers beslut om hantering av risksäkringsmöjligheterna mellan Sverige och Finland. Nu har Acers överklagandenämnd fattat beslut till Acers fördel.

Den 14 september 2022 fattade Acer beslut om att Svenska kraftnät och Fingrid i enlighet med Kommissionens förordning om förhandstilldelning av kapacitet (FCA-förordningen) Länk till annan webbplats. artikel 30.5b ska säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden i Finland och Sverige görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion.

Ansökte om förlängd inlämningstid

Den 14 februari 2023 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Ei:s finska motsvarighet Energiavirasto (EV) en ansökan från de berörda systemoperatörerna Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland om förlängning av tiden för att komma in med arrangemangen om långsiktiga risksäkringsprodukter. Ei och EV beviljade förlängning till den 14 oktober 2023.

Den 13 oktober lämnade Svenska kraftnät arrangemanget till Ei. Arrangemanget i korthet handlar om att systemoperatörerna auktionerar en befintlig risksäkringsprodukt (i detta fall EPAD) för att tillgängliggöra prissäkringsmöjligheter för marknadens aktörer.

Fingrid lämnade inte in arrangemanget till tillsynsmyndigheten EV, utan ansökte istället om ytterligare förlängning av tiden om två månader efter att Acers överklagandenämnd fattat sitt beslut. EV beviljade Fingrids ansökan den 13 oktober 2023.

Nu har ACER:s överklagandenämnd fastställt ACER:s beslut Länk till annan webbplats. och avslagit Fingrids överklagandet.

Vad händer nu?

Ei utgår ifrån att Fingrid nu lämnar in förslag till arrangemang till tillsynsmyndigheten EV. Enligt artikel 30.6 FCA ska arrangemanget genomföras senast sex månader efter godkännandet från de behöriga tillsynsmyndigheterna. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter