Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:46:26

Ei beviljar Svenska kraftnät förlängd tid för att utarbeta arrangemangen om långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland har ansökt om förlängd tid för att komma in med arrangemang om långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan Sverige och Finland. Både Energimarknadsinspektionen (Ei) och dess finska motsvarighet Energiavirasto (EV) har beviljat en förlängning på sju månader.

Den 14 februari 2023 lämnade Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland in en ansökan till de berörda tillsynsmyndigheterna, om förlängning av tiden för att komma in med arrangemangen om långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan Sverige och Finland. Ansökan gällde en förlängning med sju månader till den 14 oktober 2023. Det ursprungliga datumet enligt ACERs beslut var den 15 mars 2023.

Beviljar förlängning

Ei och den finska tillsynsmyndigheten, EV, anser att det är proportionerligt att bevilja den önskade förlängningen av tiden för att komma in med arrangemangen.

Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland motiverar begäran om förlängning med att en EPAD-baserad lösning som ett arrangemang under FCA art. 30.5b är något helt nytt och det krävs mer tid för att analysera och diskutera, bland annat följande punkter:

  • Det behöver göras en riskbedömning för att säkerställa att de kommer att få tillräckligt med flaskhalsintäkter för att kunna betala motparter.
  • Temporära metoder för hur kapaciteten ska delas i Norden behöver utarbetas som en del av arrangemangen.
  • Förslaget om arrangemangen bör samrådas.
  • De kan dra värdefulla lärdomar inför framtagandet av arrangemangen genom Svenska kraftnäts pilotprojekt om EPAD-auktionering i elområde 2, 3 och 4 (SE2, SE3, och SE4).
  • Eventuella ändringar i finsk lagstiftning.

Vad händer nu?

Nu ska Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland fortsätta att utarbeta de nödvändiga metoder och villkor som krävs för att långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring mellan Finland och Sverige görs tillgängliga. Senast den 14 oktober 2023 ska de lämna in förslaget samtidigt till de behöriga tillsynsmyndigheterna, i det här fallet till Ei och EV, för godkännande.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter