Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:03:00

Fingrid har överklagat ACER:s beslut om risksäkringsprodukter mellan elområden i Finland och Sverige

I september 2022 fattade EU-myndigheten ACER beslut* om hanteringen av risksäkringsmöjligheter mellan Sverige och Finland. Nu har det finska transmissionsnätsföretaget, Fingrid, överklagat beslutet**.

I september 2022 beslutade ACER att andra långsiktiga risksäkringsprodukter än transmissionsrätter för överföring mellan elområden ska göras tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion. Nu har det finska transmissionsnätsföretaget, Fingrid, överklagat beslutet.

Det huvudsakliga skälet till överklagan är att Fingrid anser att transmissionsrätter vore ett bättre alternativ och detta alternativ har avfärdats av ACER.

ACER:s överklagandenämnd (ACER Board of Appeal), ska nu först avgöra om överklagandet ska tas upp. Fingrid har även begärt en så kallad hearing, vilket innebär att överklagandenämnden kan höra vad olika parter har att säga i ärendet.

Hur processen för hantering av överklaganden går till beskrivs i dokumentet Rules of Procedure Länk till annan webbplats. på ACER:s webbplats.

Vad händer nu?

Fingrid och Svenska kraftnät, ska enligt ACER:s beslut lämna in de nödvändiga arrangemangen senast den 14 mars 2023 till de behöriga tillsynsmyndigheterna, det vill säga till svenska Ei och finska Energiaviasto, för godkännande. Överklagandet som Fingrid lämnat in påverkar inte denna tidplan i nuläget.

*ACER:s beslut och mer information i ärendet finns i tidigare webbnyhet.

**Fingrids överklagande finns att ta del av på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats.

ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter