Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:51:51

Våren 2024 ska elnätsföretag rapportera in uppgifter om smarta elnät – nu finns handbok för inrapporteringen

Våren 2024 ska elnätsföretagen för första gången rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) om utvecklingen av smarta elnät och flexibilitet. För att företagen ska ha möjlighet att förbereda sig inför inrapporteringen, publiceras nu en första version av handboken.

För att främja energieffektivitet och integreringen av el från förnybara energikällor ska Ei enligt elmarknadsdirektivet följa upp utvecklingen av smarta elnät och vartannat år offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer.

Regelverket är relativt nytt och den första inrapporteringen till Ei ska ske våren 2024 och gäller då uppgifter från 2023.

Här finns föreskrifterna

I början av juli 2022 publicerades Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät (EIFS 2022:5). I föreskrifterna finns angivet vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in för att Ei ska kunna följa upp utvecklingen av smarta elnät.

En första version av handboken klar

I november 2022 bjöd Ei in till ett dialogmöte för att dels informera och svara på frågor om inrapporteringen och regelverket, dels få elnätsföretagens synpunkter på utkastet till handbok för inrapporteringen. Sedan dess har Ei arbetat vidare med handboken och nu finns en första version klar. Den kommer så småningom även att kompletteras med information om själva e-tjänsten.

– E-tjänsten som förtagen ska använda för att rapportera in uppgifterna är ännu inte klar, så information om själva systemet saknas än så länge i handboken. Men eftersom handboken beskriver vilka uppgifter som ska rapporteras in, vill vi ändå publicera den redan nu för att underlätta för företagen att förbereda sig inför inrapporteringen, säger Herlita Bobadilla Robles, analytiker på Ei.

Sista dag för elnätsföretag att rapportera in uppgifterna till Ei är den 30 april 2024. Elnätsföretag som har färre än 5000 kunder och som saknar en gränspunkt där nätföretaget är skyldig att mäta överförd energi och flöde i, behöver dock inte rapportera in uppgifter om smarta elnät till Ei.

Kontakt
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Linn Sjöström
Analytiker

016-542 91 45

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter