Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:07:39

Dialogmöte om inrapportering smarta elnät – boka in den 24 november

Den 24 november arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett dialogmöte om den inrapportering gällande smarta elnät som elnätsföretagen ska göra till Ei från och med våren 2024.

Syftet med mötet är dels att informera och svara på frågor om inrapporteringen och regelverket, dels att få elnätsföretagens synpunkter på utkastet till handbok för inrapportering som kommer att presenteras.

För att främja energieffektivitet och integreringen av el från förnybara energikällor ska Ei enligt elmarknadsdirektivet följa upp utvecklingen av smarta elnät och vartannat år offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer.

För att det ska vara möjligt behöver elnätsföretagen rapportera in uppgifter till Ei om utvecklingen av smarta elnät och flexibilitet.

Nya föreskrifter publicerades i juli

I början av juli publicerade Ei nya föreskrifter, EIFS 2022:05 Pdf, 245.3 kB., om vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in för att Ei ska kunna följa upp utvecklingen av smarta elnät. Elnätsföretagens första inrapportering till Ei ska ske i april 2024. Innan dess kommer Ei att ta fram en handbok som beskriver vad som ska rapporteras och hur inrapporteringen ska gå till.

Dialogmöte 24 november

Den 24 november 2022 finns även möjlighet att vara med på ett dialogmöte. Mötet kommer att hållas både fysiskt i Stockholm och digitalt.

Det fysiska dialogmötet blir på förmiddagen den 24 november och det digitala kommer att hållas på eftermiddagen.

En inbjudan till dialogmötet och ett anmälningsformulär kommer att publiceras på ei.se i oktober, men boka gärna in datumet i kalendern redan nu.

Mer om flexibilitet, smarta elnät och Ei:s föreskrifter: Ytterligare steg mot ett smart elsystem – nu finns nya föreskrifter om företagens inrapportering gällande smarta elnät

Kontakt
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter