Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 19:12:15

Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion - Ei R2020:09

I december 2019 fick Energimarknadsinspektionen i uppdrag av regeringen att föreslå en genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion enligt reglerna i elmarknadsförordningens (EU) 2019/943 artikel 20.3.