Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:00:54

Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion - Ei R2020:09

I slutet av 2019 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att föreslå en genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion enligt reglerna i elmarknadsförordningen. Sedan tidigare studier vet vi att den svenska elmarknaden i stort fungerar väl. De svenska regelverken har också löpande anpassats till utvecklingen av de EUgemensamma reglerna. Detta har bidragit till att Sverige i hög utsträckning är en del av den inre marknaden för el inom EU. I den här rapporten fokuserar vi på åtgärder som kan förbättra elmarknadens funktion ytterligare. De tre områden som vi lyfter fram är behovet att säkerställa att balansmarknaden fortsätter att utvecklas, behovet av ändamålsenliga styrmedel och behovet av ett fortsatt arbete med efterfrågeflexibilitet.