Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion - Ei R2020:09

I december 2019 fick Energimarknadsinspektionen i uppdrag av regeringen att föreslå en genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion enligt reglerna i elmarknadsförordningens (EU) 2019/943 artikel 20.3.