Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:00:05

Förslag på hur Forumet för smarta elnäts arbete kan tas vidare inom Ei:s verksamhet - Ei R2020:03

Forum för smarta elnät (Forumet) inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut från regeringen. Syftet med Forumet var att främja och utveckla dialogen om smarta elnäts möjligheter. Energimarknadsinspektionen (Ei) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har fått var sitt uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur arbetet kan tas vidare inom respektive myndighet. Ei:s uppdrag redovisas i denna rapport.